Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Trygghetsteamet

På Kilsmo skola har vi som mål att förebygga och stoppa kränkande behandling och mobbning. Eleverna ska känna sig trygga att gå till skolan, de ska också veta att där finns vuxna att vända sig till om det uppstår problem.

Likabehandlingsplan


På skolan finns en likabehandlingsplan som utvärderas varje år. I den kan du läsa hur vi på skolan konkret arbetar för att motverka mobbning och hur vi hanterar de mobbningssituationer som uppstår.

Trygghetsgruppens uppgifter


Trygghetsgruppen arbetar aktivt med arbetet kring kränkande behandling och mobbning. Via likabehandlingsplanen ges föräldrainformation, informerar och stödjer man övrig personal kring arbetet, gör kartläggningar och dokumenterar. Gruppen, som träffas varje månad, består av representanter från alla arbetslag, elevhälsan samt rektor.

Var vänder man sig?


Om man känner sig utsatt för kränkningar eller bli mobbad, eller ser någon annan bli utsatt, kan man alltid vända sig till trygghetsgruppen.

Självklart ska man i första hand vända sig till någon som man känner och har förtroende för, t.ex föräldrar, kompisar, någon lärare eller annan personal på skolan. De kan sedan i sin tur koppla in trygghetsgruppen vid behov.

Dela:

13 januari 2020 • 14.16

Kontakt

Trygghetsteamet

Carina Johansson
Katarina Widström


tel: 019-21 59 58
eller 019-21 59 60


Kilsmo skola | Adress: Vallvägen 1 , 715 95  Kilsmo
e-post: kilsmoskola@orebro.se | Tel: 019-21 10 00
Örebro kommuns webbplats
Kilsmo skola