Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skolhälsan

Enligt skollagen ska alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet ha tillgång till skolhälsovård, det vill säga skolsköterska och skolläkare.

Vi följer elevernas utveckling, arbetar för en god hälsa, en god arbetsmiljö och bra levnadsvanor. Skolhälsovården arbetar främst förebyggande genom att ge råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan.  Förutom att arbeta förebyggande och erbjuda rådgivning utför skolsköterskan enklare sjukvård och hänvisar vidare vid behov.

Vår skolsköterska heter Anne-Sofie Othberg och finns på Kilsmoskola ca 1 gång per månad. Övrig tid finns hon på Odenskolan tel: 21 58 21.

Kontakta skolläkare

Vår skolläkare Peter Ledstam kontaktas genom sjuksköterskan.

Hälsobesök

De hälsobesök som eleverna gör hos skolsköterskan och skolläkaren är en viktig del i det förebyggande hälsoarbetet. Besöken görs i förskoleklass, skolår 2, 4, 6 och 8.

Besöken innehåller bland annat vägning, mätning, synundersökning och ryggkontroll men ser lite olika ut beroende på barnets ålder. Vaccination tillkommer skolår 4 och 6 samt vid behov. 

Gemensamt för alla hälsosamtal, som genomförs under hälsobesöket, är att samtalet ska hjälpa till att stärka elevens självkänsla och stimulera eleven till att göra egna medvetna hälsosamma val.

 

Läs mer om hälsobesök härPDF:

 

Huvudlöss

Se nuvarande rekommendationer gällande huvudlössPDF vid terminsstart

 

Information till föräldrar då huvudlöss finns i skolanPDF

Dela:

7 januari 2019 • 12.57

Kontakt

Skolsköterska
Anne-Sofie Othberg
tel: 019-21 58 21

Kurator

Therese Tagebjer

076-5515252

Skolläkare
Kontaktas via skolsköterskan

Kilsmo skola | Adress: Vallvägen 1 , 715 95  Kilsmo
e-post: kilsmoskola@orebro.se | Tel: 019-21 10 00
Örebro kommuns webbplats
Kilsmo skola