Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Barn-och elevhälsoteam

Barn-och elevhälsans uppgift är bland annat att ge stöd till barn som har inlärningssvårigheter och andra problem som kan påverka skolsituationen.

Örebro kommuns riktlinjer för barn- och elevhälsa i förskolor och skolor lyfter fram det förebyggande arbete och att främja det friska; att gå från ett risktänkande till ett frisktänkande är det viktiga.

Perspektiven i barn- och elevhälsovården är:

  • Att arbeta främjande

  • Att samverka inom kommunen och med stat och landsting

  • Att ha en sammanhållen organisation, från förskola till gymnasieskola

  • Att ännu mer ha barn- och elevperspektiv

Dela:

7 januari 2019 • 13.02

Kontakt

Lena Werderitsch Speciallärare

Tel. 073-7895784     

Ann Sofie Othberg
Skolsköterska

Tel. 019-21 58 21                anne-sofie.othberg@orebro.se

Therese Tagebjer
Kurator
Tel. 019-21 58 14

 076-551 52 52 therese.tagebjer@orebro.se  
 
 
 
 

Psykolog

 
 
 
 

Kontaktas genom rektorn

        

 
 
 
 

Skolläkare                           För tidsbokning kontakta skolsköterskan

Text

Kilsmo skola | Adress: Vallvägen 1 , 715 95  Kilsmo
e-post: kilsmoskola@orebro.se | Tel: 019-21 10 00
Örebro kommuns webbplats
Kilsmo skola