Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa


Elevhälsoteamet på Hagaskolan


Elevhälsoteamet arbetar med att främja fysisk, psykisk och social hälsa för alla elever på skolan. Alla elever är olika och vissa kan behöva särskilt stöd för att utvecklas optimalt och nå målen i skolan. Elevhälsoteamet arbetar då tillsammans med skolpersonal för att hjälpa eleven på bästa sätt. Allt som beslutas kring eleven sker i samråd med eleven och vårdnadshavarna. I elevhälsoteamet ingår specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska, läkare, psykolog och rektor. Om ni som vårdnadshavare känner oro för ert barn och tror att hen kan behöva särskilt stöd, är ni varmt välkomna att vända er till ert barns pedagog för att komma i kontakt med oss i elevhälsan.


Vid sjukdom

Skolhälsan arbetar i huvudsak med förebyggande hälsovård, deltar i undervisningen kring hälsofrågor., genomför allmänna undersökningar och erbjuder vissa vaccinationer. Mindre åkommor kan behandlas på skolans mottagning. Vid tveksamhet kan skolsköterskan ge råd om vart man bör vända sig. För tidsbokning med läkare Peter Ledstam eller skolsköterska går det bra att vända sig till skolsköterska Ljiljana Knezevic enligt följande:

Telefontider Onsdagar: 8:00-8:30 Torsdagar: 8:00-8:30 Mottagningstider Onsdag 8:30-10:00 Torsdag 8:30-10:00 Telefonnummer: 019-21 22 19

Vid övrig sjukdom hänvisas till Capio Haga vårdcentral på telefonnummer 019-602 44 60 eller 019-602 10 00.

I elevhälsan ingår


Ina Axelryd, rektor

ina.axelryd@orebro.se

Tel. 070-565 43 90

Joakim Falk, kurator

joakim.falk@orebro.se

 076-496 85 48

Therese Hallqvist Engman, specialpedagog

therese.hallqvist.engman@orebro.se

070-181 02 67

Karin Sagebro, speciallärare 

karin.sagebro@orebro.se

Tel. 076-55 11 755

Andrea Persson, speciallärare

Tel. 019-21 22 28

Soile Leino, leg psykolog

Tel. 019-21 22 45

Ljiljana Knezevic, skolsköterska

ljiljana.knezevic@orebro.se

019-21 22 19

Peter Ledstam skolläkare


För övrig sjukdom hänvisas till Capio Haga vårdcentral,
telefon 019-602 44 60 eller 019-602 10 00.

Trygghetsteam

"Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor och skolor. Ingen utsatt, kränkt eller mobbad. Detta är ett ansvar för varje vuxen, liksom för alla barn och ungdomar."
Antagen av Örebro kommunfullmäktige 20020918

Till trygghetsteamet kan alla elever som känner sig kränkta vända sig. Trygghetsteamet arbetar delvis enligt Farstamodellenlänk till annan webbplats men med skillnaden att kontakt alltid tas med hemmet.

Om du vill veta mer om hur vi jobbar med dessa frågor kan du läsa skolans likabehandlingsplan.

Elevhälsoteam

Skolan har ett elevhälsoteam som består av pedagogisk, social, medicinsk, och psykologisk kompetens. Elever som behöver särskild hjälp och extra stöd kan få det via elevhälsoteamet. Vår specialpedagog Camilla Körberg ingår bland andra i elevhälsoteamet.

Dela:

18 september 2017 • 14.41

Skolsköterska

Ljiljana Knezevic

Mottagning

Onsdag och torsdag
kl. 8.30-10.00

Telefontid

Onsdag
kl. 8.00-8.30
Torsdag
kl. 8.00-8.30

Tel. 019-21 22 19

stetoskop

Specialpedagog

Therese Hallqvist Engman  

therese.hallqvist.engman@orebro.se

Kurator

​Joakim Falk

joakim.falk@orebro.se

 

Speciallärare

Andrea Persson

andrea.persson@orebro.se

Karin Sagebro

karin.sagebro@orebro.se

Trygghetsteam


Per Ådin

Gustav Jägers

Joakim Falk

Hagaskolan | Besöksadress: Blåmesvägen 1 | Tel: 019 - 21 22 18 | Fax: 019 - 21 24 70
Örebro kommuns webbplats
Hagaskolan