Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa

Vi följer elevernas utveckling, arbetar för en god hälsa, en god arbetsmiljö och bra levnadsvanor. Skolhälsovården arbetar främst förebyggande genom att ge råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan. 
Förutom att arbeta förebyggande och erbjuda rådgivning utför skolsköterskan enklare sjukvård och hänvisar vidare vid behov.

Hälsobesök

De hälsobesök som eleverna gör hos skolsköterskan och skolläkaren är en viktig del i det förebyggande hälsoarbetet. Besöken görs i förskoleklass, skolår 2, 4 och 7.
Besöken innehåller bland annat vägning, mätning, synundersökning och ryggkontroll men ser lite olika ut beroende på barnets ålder.
Vaccination tillkommer skolår 2 och 6 samt vid behov. 

Gemensamt för alla hälsosamtal, som genomförs under hälsobesöket, är att samtalet ska hjälpa till att stärka elevens självkänsla och stimulera eleven till att göra egna medvetna hälsosamma val.

Dela:

29 mars 2019 • 14.24

Kontakt

Skolsköterska år F-6

Helena Folkö helena.folko@orebro.se

Öppettider
Mån - Ons kl. 08.00 - 16.30 Torsdag kl. 08.00-16.30  
Fredag - Stängt

Öppen mottagning
10.00-11.00

Telefon
019-212783m


Skolsköterska år 7-9

Eva Larsson
eva.a.larsson@orebro.se

Öppen mottagning
10.00-11.00  

Telefon
019-21 33 37

Skolläkare
Lars Hagnestad, tid bokas via skolsköterska

 

Skolpsykolog

Mia Randestad Werner

mia.randestad@orebro.se

019-21 11 75

Tid bokas via elevhälsan.

Mellringeskolan | Box 314 25 | 701 35 Örebro | Besöksadress: Mellringevägen120A | Karta
E-post:mellringeskolan@orebro.se | Tel. 019-213331 | Fax: 019-213330
Örebro kommuns webbplats
Mellringeskolan