Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa

Tillförlitlig, tillgänglig, nära och gratis. Det är ord som sammanfattar skolhälsovården i Örebro kommun. Varje skola har en skolsköterska och en skolläkare knuten till sig.

Eleverna är välkomna till vår mottagning

På våra skolhälsovårdsmottagningar är elever välkomna utifrån sina behov. Vi kan erbjuda samtal och rådgivning. Vi kan också erbjuda enklare sjukvård och hänvisa vidare vid behov.

Barnets bästa

Enligt skollagen ska alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet ha tillgång till skolhälsovård, det vill säga skolsköterska och skolläkare. Uppdraget är att följa elevernas utveckling, arbeta för en god hälsa, en god arbetsmiljö och bra levnadsvanor. Skolhälsovården arbetar främst förebyggande genom att ge råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan.
Vi på skolhälsan har tystnadsplikt. Vi ser, lyssnar, stödjer, ger råd runt frågor som kost, motion, sömn, relationer, skolsituation, tobak, alkohol, sexualitet och samlevnad - beroende på vad elever vill ta upp och beroende på elevens ålder.

Hälsobesök

De hälsobesök som eleverna gör hos skolsköterskan och skolläkaren är en viktig del i det förebyggande hälsoarbetet.
Besöken görs i förskoleklass, skolår 2,4,6, 8 och år 1 på gymnasiet. Besöken innehåller bland annat vägning, mätning, synundersökning och ryggkontroll men ser lite olika ut beroende på barnets ålder. Vaccination tillkommer skolår 4 och 6 samt vid behov.

Specialkost

Om ert barn/eleven har behov av specialkost, kontakta skolsköterskan. I de fall barnet/eleven ska börja i förskoleklass eller börja på en ny skola kan det vara bra att kontakta skolresaurangen direkt för att specialkosten ska kunna ges från första dagen. Kontakta därefter skolsköterskan.

Dela:

11 januari 2018 • 16.25

Kontakt

Rektor
Maud Frimodig
maud.frimodig@orebro.se
Telefon 21 35 85

Skolsköterska
Lena Hokfors
lena.hokfors@orebro.se
Telefon 21 36 45

Kurator
Anna Hasselström
anna.hasselstrom@orebro.se
Telefon 21 36 65

Psykolog
Malin Backéus
malin.backeus@orebro.se
Telefon 21 22 48

Specialpedagog
Ann-Sofie Bergkvist
ann-sofie.bergkvist@orebro.se
Telefon 21 24 60

Brickebackens särskola | Besöksadress: Björkrisvägen 18 | Postadress: Box 31240, 70135 Örebro
E-post: brickebackensskola@orebro.se | Tel: 019-21 20 89

Örebro kommuns webbplats
Brickebackens
särskola