Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa

Skolhälsovården

Skolhälsan arbetar i huvudsak med förebyggande hälsovård och deltar i undervisningen kring hälsofrågor. Skolhälsan genomför allmänna undersökningar och erbjuder vissa vaccinationer.
Smärre åkommor kan behandlas på skolhälsans mottagning. Vid tveksamhet kan skolsköterskan ge råd om vart man bör vända sig.

För övrig sjukdom hänvisas till Varberga vårdcentral.
Tel. 6022975

Trygghetsteamet

Ingen ska behöva vara rädd i skolan eller på skolgården. Alla har rätt att vara med och känna gemenskap och trygghet.

Vår skola har en fungerande TrygghetsplanWord som innehåller aktiva åtgärder samt information om hur vi agerar när elever kränks av andra elever eller av skolpersonal. Mobbing och trakasserier får aldrig förekomma.

Vi vuxna har ansvaret för att ingen blir illa behandlad i skolan. Tillsammans med eleverna vill vi skapa ett klimat där mobbing inte förekommer.

Vår definition på mobbing: När någon upprepade gånger under viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer, fysiskt och/eller psykiskt.
 
 

Dela:

8 mars 2018 • 10.24

Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Ulla Johansson och finns på Närkes Kils skola på måndagar. Hennes mottagning hittas i Klockargården. Telefonnummer: 072-5309451

Skolläkare

Lars Hagnestad
Kontakt via skolsköterskan

Skolkurator

Malin Gunnarsson Malmgren

Specialpedagog

Jessica Leonardsson

Skolpsykolog

Helena Hallonqvist
Kontakt via rektor Christer Davidsson.

Närkes Kils skola | Hammarby 225 | 70592 Örebro | Karta
E-post: narkes.kils.skola@orebro.se | Tel. 019-214516
Örebro kommuns webbplats
Närkes Kils skola