Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skolhälsa

Enligt skollagen ska alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet ha tillgång till skolhälsovård, det vill säga skolsköterska och skolläkare.
Vi följer elevernas utveckling, arbetar för en god hälsa, en god arbetsmiljö och bra levnadsvanor. Skolhälsovården arbetar främst förebyggande genom att ge råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan.  Förutom att arbeta förebyggande och erbjuda  rådgivning utför skolsköterskan enklare sjukvård och hänvisar vidare vid behov.

 

Försäkring

Elevolycksfallsförsäkring gäller skador, som sker under skoltid (inkl fritids), fritid eller lov. Du måste själv göra anmälan till  Länsförsäkringar Bergsslagen, 019- 19 46 00 alt. e-post personskada@lfbergslagen.se

Rätt till stöd, 0-16 år

I organisationen för barn- och elevhälsa finns på skolan ett barn- och elevhälsoteam. Gruppen träffas regelbundet och hjälper till i ärenden som kräver mer samlad kompetens för bedömning av fortsatta åtgärder.

Barn- och elevhälsoteamet består av olika kompetenser, medicinsk, psykologisk, pedagogisk, social och SYV (studie- och yrkesvägledare)

Almby skolas arbete för en trygg miljö

Ingen ska behöva vara rädd i skolan eller på skolgården. Alla har rätt att vara med och känna gemenskap och trygghet. Skolan har en väl utarbetad trygghetsplan som syftar till att dessa rättigheter uppnås.

Kränkningar får aldrig accepteras. Vi vuxna har ansvaret för att ingen blir illa behandlad i skolan. Tillsammans med eleverna vill vi skapa ett klimat där kränkning och mobbning inte förekommer.

Om du har frågor om mobbning/kränkning, eller tror att någon på skolan är utsatt för mobbning/kränkning, så vänd dig till någon av skolans personal eller tag kontakt med någon i trygghetsteamet.

Den 1 april 2006, fick vi en ny lag som ska främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Du som förälder kan vända dig till klassföreståndare, rektor eller någon i trygghetsteamet om du får kännedom om kränkningar, diskriminering eller mobbing.

Dela:

4 april 2018 • 10.43

Mer information

Film om lösslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Info om lösslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SpecalkostintygPDF

Försäkringsbesked olycksfalllänk till annan webbplats

Förbud mot nötterPDF

ElevhälsoplanPDF

Specialkost:
Om ert barn/eleven har behov av specialkost, kontakta skolsköterskan.
I de fall barnet/eleven ska börja i förskoleklass eller börja på en ny skola kan det vara bra att kontakta skolrestaurangen direkt för att specialkosten ska kunna ges från första dagen. Kontakta därefter skolsköterskan.

Kontakt

Skolsköterskor
Sofie Biteus (7-9)
tel. 21 38 09
sofie.biteus@orebro.se

Anna Gepertz (4-6)
tel. 21 36 64
anna.gepertz@orebro.se

Eva Normark (F-3)
tel. 21 37 24
eva.normark@orebro.se

Skolläkare  
Georgios Syrakis (träffas enligt överenskommelse)

Kuratorer
Eva Ekendahl
tel. 21 27 03 eva.ekendahl@orebro.se

Matilda Anderot
tel. 21 51 02
matilda.anderot@orebro.se

Psykolog  
Martin Stackelberg (träffas enligt överenskommelse)
martin.stackelberg@orebro.se

Specialpedagoger
Annelie Nylén (åk 7-9)
tel. 21 38 04 annelie.nylen@orebro.se

Ingela Stensson Katz (åk F-3) tel. 21 51 15 ingela.stensson.katz@orebro.se

Speciallärare
Magdalena Aronsson (åk F-3) tel. 21 10 37  magdalena.aronsson@orebro.se

Anna Otterström (åk 4-6)    tel. 21 51 43 anna.otterstrom@orebro.se       

Christina Waigel (åk 7-9)
tel. 21 38 38 christina.waigel@orebro.se

Intraprenaden Almby skola  | Postadress: Box 31220, 701 35 Örebro | Besöksadress: Prostvägen 10 | Kartalänk till annan webbplats
E-post: almby.skola@orebro.se | Tel: 019-21 38 00

Örebro kommuns webbplats

Almby skola F–9