Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skolhälsa

Att trivas och må bra är viktigt för att du som elev ska kunna lära och prestera i skolan.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och främjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

För den medicinska insatsen ska det finnas tillgång till skolsköterska och skolläkare.

Vid hälsorelaterade orsaker som kan hindra lärandet kan du som elev och/eller vårdnadshavare vända dig till skolsköterskan.

Kontakt med skolläkaren bokas via skolsköterskan.


Hälsobesök

Alla elever erbjuds flera hälsobesök hos skolsköterskan under skoltiden. Vid hälsobesöken följs elevens hälsa, tillväxt och utveckling. Hälsosamtalet är en central del av besöket där vi tar upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv.

Tillsammans pratar vi om: Kost, sömn, rörelse, skolsituation, relationer, tobak, narkotika, alkohol, sexualitet, könsidentitet.

Besöken innehåller även vägning, mätning, synundersökning, hörselundersökning och ryggkontroll. Alla moment ingår inte automatiskt vid alla hälsobesök utan ser olika ut beroende på årskurs.

Vaccination

Vaccinationer erbjuds under årskurs 2 och 8, för flickor även under årskurs 6.

Kompletterande vaccinationer erbjuds om man ej följt svenskt vaccinationsprogram.

Specialkost

Om ditt barn har behov av specialkost, kontakta skolsköterskan.

Enligt beslut i grundskolenämnden gäller nya riktlinjer för specialkost i grundskolan från och med augusti 2019.

  • För specialkost av medicinska skäl (födoämnesallergi och vid sjukdom) eller annan överkänslighet, krävs kostintyg. Kostintyg kan vara journalutskrift från 1177 eller intyg från legitimerad sjukvårdspersonal t.ex. läkare eller dietist, som styrker behovet av specialkost. (Om eleven redan har specialkost av medicinska skäl, behövs ingen ny ansökningsblankett. Det räcker att lämna ett kostintyg till klassläraren, som lämnar till skolsköterskan.)

  • Individuellt anpassad kost kan erbjudas vid särskilda behov. Bedömning av behov av anpassad kost görs i elevhälsoteamet. Behovsbedömningen gäller för en bestämd tid och följs upp av elevhälsoteamet. Kontakta skolsköterskan om behov finns.

  • Ansökan för individuellt anpassad kost kan inte användas för att få annan mat om eleven inte tycker om vissa rätter. Då kan eleven istället själv anpassa sin måltid utifrån det utbud som finns.

  • Har eleven behov av laktosfri mjölk och/eller laktosfritt margarin fyller vårdnadshavare i blanketten ”Behov av specialkost”. Har eleven behov av både laktosfri mat och dryck, kontaktas skolsköterskan.

  • Nya ansökningar behövs för individuellt anpassad kost och vid laktosintolerans.

I de fall barnet ska börja i förskoleklass eller börja på en ny skola kan det vara bra att kontakta skolrestaurangen direkt för att specialkosten ska kunna ges från första dagen. Kontakta därefter skolsköterskan.

Vi har tystnadsplikt.

 

Försäkring

Elevolycksfallsförsäkring gäller skador, som sker under skoltid (inkl fritids), fritid eller lov. Du måste själv göra anmälan.

Rätt till stöd, 0-16 år

I organisationen för barn- och elevhälsa finns på skolan ett barn- och elevhälsoteam. Gruppen träffas regelbundet och hjälper till i ärenden som kräver mer samlad kompetens för bedömning av fortsatta åtgärder.

Barn- och elevhälsoteamet består av olika kompetenser, medicinsk, psykologisk, pedagogisk, social och SYV (studie- och yrkesvägledare)

Almby skolas arbete för en trygg miljö

Ingen ska behöva vara rädd i skolan eller på skolgården. Alla har rätt att vara med och känna gemenskap och trygghet. Skolan har en väl utarbetad trygghetsplan som syftar till att dessa rättigheter uppnås.

Kränkningar får aldrig accepteras. Vi vuxna har ansvaret för att ingen blir illa behandlad i skolan. Tillsammans med eleverna vill vi skapa ett klimat där kränkning och mobbning inte förekommer.

Om du har frågor om mobbning/kränkning, eller tror att någon på skolan är utsatt för mobbning/kränkning, så vänd dig till någon av skolans personal eller tag kontakt med någon i trygghetsteamet.

Den 1 april 2006, fick vi en ny lag som ska främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Du som förälder kan vända dig till klassföreståndare, rektor eller någon i trygghetsteamet om du får kännedom om kränkningar, diskriminering eller mobbing.

Dela:

25 oktober 2019 • 11.23

Mer information

Film om lösslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Info om lösslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan behov av specialkostPDF

Försäkringsbesked olycksfalllänk till annan webbplats

Förbud mot nötterPDF

ElevhälsoplanPDF

Springmasklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

TobakspolicyPDF

Specialkost:
Om ert barn/eleven har behov av specialkost, kontakta skolsköterskan.
I de fall barnet/eleven ska börja i förskoleklass eller börja på en ny skola kan det vara bra att kontakta skolrestaurangen direkt för att specialkosten ska kunna ges från första dagen. Kontakta därefter skolsköterskan.

Kontakt

Skolsköterskor
Sofie Biteus (7-9)
tel. 21 38 09
sofie.biteus@orebro.se

Irene Holmberg (4-6)
tel. 21 52 04
irene.holmberg@orebro.se

Eva Normark (F-3)
tel. 21 37 24
eva.normark@orebro.se

Skolläkare  
Georgios Syrakis (träffas enligt överenskommelse)

Kuratorer
Eva Ekendahl
tel. 21 27 03 eva.ekendahl@orebro.se

Matilda Anderot
tel. 21 38 13
matilda.anderot@orebro.se

Psykolog  
Jennifer Amin (träffas enligt överenskommelse)
jennifer.amin@orebro.se

Specialpedagoger
Annelie Nylén (åk 7-9)
tel. 21 38 04 annelie.nylen@orebro.se

Speciallärare
Magdalena Aronsson (åk F-3) tel. 21 10 37  magdalena.aronsson@orebro.se

Anna Otterström (åk 4-6)    tel. 21 51 43 anna.otterstrom@orebro.se       

Christina Waigel (åk 7-9)
tel. 21 38 38 christina.waigel@orebro.se

Intraprenaden Almby skola  | Postadress: Box 31220, 701 35 Örebro | Besöksadress: Prostvägen 10 | Kartalänk till annan webbplats
E-post: almby.skola@orebro.se | Tel: 019-21 38 00

Örebro kommuns webbplats

Almby skola F–9