Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa

Vi arbetar aktivt med elevhälsa. Både hälsofrämjande och socialt. Elevhälsan består av skolsköterska, skolläkare, kurator, spykolog och specialpedagog. De arbetar både förebyggande och när något händer.

Skolhälsovård


Enligt skollagen ska alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet ha tillgång till skolhälsovård, det vill säga skolsköterska och skolläkare. Vi följer elevernas utveckling, arbetar för en god hälsa, en god arbetsmiljö och bra levnadsvanor. Skolhälsovården arbetar främst förebyggande genom att ge råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan.  Förutom att arbeta förebyggande och erbjuda  rådgivning utför skolsköterskan enklare sjukvård och hänvisar vidare vid behov.

Hälsobesök

De hälsobesök som eleverna gör hos skolsköterskan och skolläkaren är en viktig del i det förebyggande hälsoarbetet. Besöken görs i förskoleklass, skolår 2, och 4. Besöken innehåller bland annat vägning, mätning, synundersökning och ryggkontroll men ser lite olika ut beroende på barnets ålder. Vaccination tillkommer skolår 2 och för flickorna i skolår 6. Gemensamt för alla hälsosamtal, som genomförs under hälsobesöket, är att samtalet ska hjälpa till att stärka elevens självkänsla och stimulera eleven till att göra egna medvetna hälsosamma val.

Egenvård

Givande av läkemedel i skolan ifall ert barn skulle behöva läkemedel under skoltid så finns ett dokument som vårdnadshavaren måste fylla i. Detta för att skolpersonal ska kunna ge läkemedlet på ett säkert sätt till ert barn. Som exempel kan det gälla läkemedel antibiotika, insulin och allergimedicin. Det är viktigt att ni fyller i dokumentet eftersom det är ni som vårdnadshavare som delegerar till skolpersonal vad och hur läkemedlet ska ges samt vem (person) som får ge läkemedlet.

Skolsköterskan kan ge läkemedel utan delegation på grund av att hon är hälso- och sjukvårdspersonal. Skolsköterskan måste ändå veta vad som skall ges. Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att läkemedel finns att ge under skoltid. Bedömningen av en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård regleras i Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2009:6).

Dokument för egenvårdPDF


Skolsköterska: Susanne Andersson

     
Tel. 019-21 29 14
susanne.b.andersson@orebro.se

Skolsköterskan är på Lillåns södra skola

måndagar och onsdagar, samt varannan

tisdag.

Susanne arbetar med hälsoundersökningar

vaccinationer, hälsolektioner etc.

Skolläkare: Lars Hagnestad

Kontaktas via skolsköterska.

Specialpedagog: Maria Lidman

Tel. 019-21 39 85

maria.lidman@orebro.se

Kurator: Annika Nielsen

Tel. 019-21 29 88

Psykolog:

Kontaktas via skolpersonal.

Skolpsykologen ingår i elevhälsoteamet i Lillån och arbetar främst med handledning till pedagoger, observationer och utredningar.

Dela:

12 februari 2018 • 09.53

Länkar

Sjukvårdsrådgivningen länk till annan webbplats- information kring barns hälsa

www.lusfri.nu- länk till annan webbplats Information kring huvudlöss

Lillåns vårdcentral

För övrig sjukvård hänvisas till Lillåns vårdcentral tel:
019 - 602 47 00


Lillåns södra skola | Adress: Åkervägen 37, 703 75 Örebro
E-post: catharina.skyllberg@orebro.se | Telefon: 019-21 29 74

Örebro kommuns webbplats
Lillåns södra skola