Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa

Elevhälsa
För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans uppgift är att skapa miljöer som främjar elevernas lärarande, utveckling och hälsa. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består av: rektor, specialpedagog, kurator, skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska. Rektor är beslutsfattande i teamet gällande uppdrag och åtgärder

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att

  • främja elevens lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Du kan läsa mer om skolans arbetsätt med stödinsatser i dokumentet: Arbetsgång stödinsatser Odenskolan F-9

 Elevhälsans personallänk till annan webbplats

Trygghet
På Odenskolan tar vi avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. Därför har vi upprättat en trygghetsgrupp, som ser till att frågan hålls vid liv i det vardagliga arbetet. Gruppen arbetar även aktivt då problem mellan elever uppstår.
Dela:

6 februari 2018 • 09.08

Kontakt

Therese Tagebjer
Kurator
Tel: 076-551 52 52 therese.tagebjer@orebro.se
länk till annan webbplats

Skolsköterska vakant


Skolläkare
För tidsbokning kontakta skolsköterskan

Skolpsykolog  Kontaktas genom rektor

Kommunens föräldratelefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor/funderingar om livet

BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  (Barnens rätt i samhället)

UMOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (ungdomsmottagningen på nätet)

Youmolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (ungdomsmottagningen på nätet på flera språk)

Knuffenlänk till annan webbplats (ungdomsmottagningen Örebro)

RFSL Ungdomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  (ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter)


"Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor och skolor.
Ingen skall bli utsatt, kränkt eller mobbad.
Detta är ett ansvar för varje vuxen, liksom för alla barn och ungdomar"

Örebro kommuns trygghetsvision

Odenskolan F-9 | Örebrovägen 27 | 715 31 Odensbacken
Tel: 019-21 00 00 | E-post: odenskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Odenskolan F-9