Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa

Några utdrag från Örebros riktlinjer för barn- och elevhälsan:

"Barn- och elevhälsans uppgift är densamma för förskola och skola: Att främja lärandet, att överföra och gestalta de grundläggande värdena samt i samarbete med hemmet främja barnens och elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Barn och elevhälsans arbete bör så långt det är möjligt vara förebyggande och hälsofrämjande och en förskjutning ska ske från riskfaktorer till friskfaktorer.

Hela skolans miljö bör uppmärksammas såväl den fysiska som den psykosociala miljön.

Rektor ansvarar för elevhälsans verksamhet inom sitt verksamhetsområde. Denne ska ha tillgång till barn och elevhälsoteam med specialpedagogisk, psykologisk, social, medicinsk, omvårdande och vägledande kompetens i elevhälsoarbetet."

Dela:

22 januari 2018 • 13.30

Västra Engelbrektsskolan | Besöksadress: Hjalmar Bergmans väg 3, 703 59 Örebro
Leveransadress: Fridgatan 4, 703 58 Örebro | Postadress: Box 31520, 701 35 Örebro
E-post: vastraengelbrektsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 26 40 | Fax: 019-21 39 00

Örebro kommuns webbplats

Västra Engelbrektsskolan