Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa

Under rubriken Elevhälsa har vi samlat information som rör elevernas hälsa. Det innebär både förebyggande insatser och vård. Hälsa gäller både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Vill du veta mer om hur Örebro kommun tänker i frågor runt elevers hälsa hittar du fördjupad information här till höger.

Specialkost

Om ditt barn har behov av specialkost, kontakta skolsköterskan.

Är ditt barn ny på skolan så kontakta gärna skolrestaurangen direkt så att specialkosten kan ges från första dagen. Kontakta även skolsköterskan.

Tandvård

Tandvård får eleverna kostnadsfritt tills de fyller 19 år. Kallelse skickas ut till alla elever.

Vid akuta besvär kan man vända sig till Folktandvården Vivalla centrum tel. 602 41 41.

Folktandvården tar ut 75 kronor från de barn och ungdomar upp till 9 år, som uteblir från given tid hos Folktandvården. Avgiften debiteras målsman.

Friskvård

Det är viktigt att man rör på sig, kommer ut i friska luften och äter nyttigt.

För att stärka elevernas hälsa uppmuntras eleverna till att vara utomhus under skoldagen. Skolan anordnar temadagar med uteaktiviteter som till exempel bollturneringar.

Vi har även prioriterat simundervisning för muslimska flickor.

För att skapa lugn och ro kring matsituationen äter pedagogerna lunch tillsammans med eleverna.

Arbetet kring hälsa bedrivs också i ämnet "Livskunskap" i de flesta klasser.

Dela:

27 november 2017 • 16.13

Vi är med i elevhälsan

Skolsköterska
Åsa Larsson F-4
Lena Hjelmqvist 5-9

Kurator
Kicki Rundqvis F-3
Elisabeth Högberg Eriksson 4-6
Carola Brolin 7-9

Specialpedagog
Inger Karlsson F-6
Joacim Strömberg 7-9

Skolpsykolog
Andreas Engström
Per-Olof Svensson

Studie- och yrkesvägledare
Pelle Warenmark

Vivallaskolan | Besöksadress: Diktargatan 25 | Karta
E-post: vivallaskolan@orebro.se | Tel: 019-21 29 00 | Fax: 019-21 44 83

Örebro kommuns webbplats
Vivallaskolan