Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa

Under rubriken Hälsa har vi samlat information som rör elevernas hälsa. Det innebär både förebyggande insatser och vård. Hälsa gäller både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Vill du veta mer om hur Örebro kommun tänker i frågor runt elevers hälsa hittar du fördjupad information här till höger.

Friskvård

Skolan har en friskvårdsgrupp för både personal och elever. Friskvårdande aktiviteter som anordnas är bland annat en friskvårdsvecka under läsåret, ANT-(Alkohol,Tobak,Narkotika) undervisning för de äldre eleverna, samt utevistelse minst 30 minuter varje dag för alla elever.

Hälsosammare kost

Insatser för hälsosammare kost görs dels från skolkökets sida som serverar näringsberäknad mat och erbjuder grönsaker varje dag. Skolköket samarbetar även med  skolämnet hem- och konsumentkunskap runt temat mat & hälsa.

Dela:

23 januari 2018 • 09.09

Glanshammars skola | Skolvägen 1, 703 85 Glanshammar | E-post exp: katarina.tammi@orebro.se
Tel: 019-21 49 50, måndag–fredag säkrast kl. 7.30–13

Glanshammars skola