Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa

"Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter"
LGR 11

Här hittar du Mosjö skolas trygghetsplanWord 2017/2018

Här hittar du Örebro Kommuns riktlinjer för barn- och elevhälsalänk till annan webbplats


Elevernas hälsa ständigt aktuellt


Elevhälsan på skolan tas upp till samtal i arbetslaget minst en gång i månaden men brukar vara en del av alla våra arbetslagsmöten (som vi har en gång per vecka).

Utöver denna "allmänna" elevhälsa, där all personal har möjlighet att delta, har vi även en mängd andra forum där elevhälsa behandlas. Klicka på det du vill läsa om i kolumnen till vänster.

Dela:

13 december 2017 • 10.39

Mosjö skola | Bodekullsvägen 14 | 702 33 Örebro
E-post: mosjo.skola@orebro.se | Tel. 019-21 21 15 | Fax 019-21 21 16
Örebro kommuns webbplats
Mosjö skola