Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa

Elevhälsa innefattar både förebyggande och vårdande insatser. Den kan vara av fysisk, psykisk eller social karaktär

Hälsa

Skolan och fritids ska arbeta hälsofrämjande med insatser för att få alla medvetna om vikten av goda levnadsvanor.

Lek och rörelse

Vi ser medvetet till att aktiviteter som innehåller lek, idrott och rörelse ges mycket utrymme på skolan och fritids. Skolgården har pingisbord, klätterställning m.m. samt en närliggande fotbollsplan . Allt används flitigt av eleverna. Vi gör också mer organiserade hälsoaktiviteter, till exempel "Röris"

Vi vill också göra eleverna medvetna om vikten av att äta rätt för att må bra och orka med skolarbetet.

Dela:

26 mars 2018 • 09.21

Ölmbrotorps skola | Skolvägen 4 | 718 40 Dyltabruk
E-post till rektor | Tel: 019-21 32 82 (rektor)
Örebro kommuns webbplats
Ölmbrotorps skola