Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet arbetar med att främja fysisk, psykisk och social hälsa för alla elever på skolan. Alla elever är olika och vissa kan behöva särskilt stöd för att utvecklas optimalt och nå målen i skolan. Elevhälsoteamet arbetar då tillsammans med skolpersonal för att hjälpa eleven på bästa sätt. Allt som beslutas kring eleven sker i samråd med eleven och vårdnadshavarna.
I elevhälsoteamet ingår speciallärare, kurator, skolsköterska, läkare, psykolog och rektor. Om ni som vårdnadshavare känner oro för ert barn och tror att hen kan behöva särskilt stöd, är ni varmt välkomna att vända er till elevhälsoteamet eller ert barns pedagog för att komma i kontakt med oss.

Vid sjukdom
Skolhälsan arbetar i huvudsak med förebyggande hälsovård, deltar i undervisningen kring hälsofrågor, genomför allmänna undersökningar och erbjuder vissa vaccinationer. Mindre åkommor kan behandlas på skolans mottagning. Vid tveksamhet kan skolsköterskan ge råd om vart man bör vända sig. För tidsbokning med läkare Peter Ledstam eller skolsköterska går det bra att vända sig till skolsköterskan enligt följande:

Telefontider
Onsdagar: 8:00-8:30
Torsdagar: 8:00-8:30
Telefonnummer: 019-21 22 19

Mottagningstider
Skolsköterskan finns på Björkhagaskolan fredagar (schema finns).
Vid övrig sjukdom hänvisas till Capio Haga vårdcentral på telefonnummer 019-602 44 60 eller 019-602 10 00.

I elevhälsoteamet ingår


Victoria Fredriksson victoria.fredriksson@orebro.se
rektor
Tel. 019-21 56 87, 076-551 64 29

Joakim Falk  joakim.falk@orebro.se
kurator
Tel. 076-496 85 48

Therese Hallqvist Engman therese.hallqvist.engman@orebro.se
specialpedagog
Tel. 070-181 02 67

Ljiljana Knezevic ljiljana.knezevic@orebro.se
skolsköterska
Tel. 019-21 22 19

Soile Leino soile.leino@orebro.se
leg psykolog
Tel. 019-21 23 81

Peter Ledstam
skolläkare

Dela:

29 januari 2018 • 09.46

Specialkost

Om ert barn/eleven har behov av specialkost, kontakta skolsköterskan. I de fall barnet/eleven ska börja i förskoleklass eller börja på en ny skola kan det vara bra att kontakta skolrestaurangen direkt för att specialkosten ska kunna ges från första dagen. Kontakta därefter skolsköterskan.

Om du har funderingar kring olika sjukdomar för barn, så har barnhälsovården en egen webbplats, Rikshandboken där du finner aktuell kunskap om små barns hälsa och utveckling.

Klicka här för att komma ditlänk till annan webbplats

Björkhagaskolan | Postadress: Box 31525, 70135 Örebro | Besöksadress: frimärksgatan 2, 70378 Örebro
e-post: bjorkhagaskolan@orebro.se | telefon: 019 211000
Örebro kommuns webbplats
Björkhagaskolan