Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa

"

Elevhälsan – en resurs för hälsofrämjande skolutveckling

Skolan har ett ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever.

Elevhälsans uppdrag

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättning att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

Från ”Vägledning för elevhälsan”

Socialstyrelsen och Skolverket                

Dela:

13 mars 2015 • 14.20

Försäkring

Barn och elever som är inskrivna i Örebro kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor är försäkrade för olycksfallskador. Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under skoltid och på fritiden.

Läs mer om olycksfallsförsäkringen.länk till annan webbplats

Brunnsskolan | Box 312 55, 701 35 Örebro | Besöksadress: Brunnsgärdesgatan 14
E-post: brunnsskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 20 01 | Karta

Örebro kommuns webbplats

Brunnsskolan