Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close
Sökikon

Elevhälsa

Elevhälsan är ett samlingsnamn för det som tidigare kallades elevvård och skolhälsovård. Skolan är en arbetsplats där många barn och vuxna möts. Att erbjuda eleverna bästa möjliga uppväxtmiljö i skolan är en angelägenhet för skolledare, lärare och all övrig personal.

Skollagen föreskriver att elever skall ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.

Under rektors ledning utgör dessa en samlad Elevhälsa som skall skapa förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål (skollagen 2 kap 25§).

 

Skolhälsovården

Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem.

Skolhälsovården skall främst vara förebyggande. Den skall omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.

 

Elevhälsoteamet

Anna Andersson, rektor  019-21 29 10
Tina Björk, bitr rektor, 019-21 29 45
Sinnika Sterner 019-21 29 34
Kicki Rundqvist, kurator 019-21 28 18
Ingrid Riddebäck, skolsköterska 019-21 27 22
Andreas Engström, psykolog 019-21 37 28
Lars Hagnestad, läkare kontaktas via skolsköterskan 

Dela:

8 november 2017 • 13.12

Lundbyskolan  | Box 314 20, 701 35 Örebro | Besöksadress: Bärnstensvägen 4 | Karta
E-post: lundbyskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 29 12
Örebro kommuns webbplats
Lundbyskolan