Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa

Elevhälsogruppen.

Lillåns skola F-9, har två stycken elevhälsogrupper.

Elevhälsogruppen arbetar med främjande och förebyggande insatser samt ger stöd och handledning då vi har elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. I elevhälsogruppen ingår rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog. Gruppen har regelbundna träffar på skolan. Med utgångspunkt i den aktuella frågeställningen kan olika personer i gruppen kallas till möte med pedagoger och vårdnadshavare för att gemensamt jobba för elevens, gruppens eller skolans vidareutveckling.

Ärenden som visar sig kräva ytterligare kompetens förs vidare till Elevhälsoteamet där förutom elevhälsogruppen, även skolpsykolog och skolläkare ingår. Annan kompetens bjuds in vid behov.

Dela:
4 maj 2018 • 11.09
Lillåns skola | Postadress: Kyrkvägen 3-5, 703 75 Örebro | Besökadress: Kyrkvägen 3-5
Telefon: 019-21 29 72 (7-9 expedition), 019-21 29 74 (f-6 expedition)
Örebro kommuns webbplats
Lillåns skola