Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa

"Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter" LPO-94

Skolhälsovården

Skolhälsovården är förebyggande och erbjuder hälsokontroller och vaccinationer. Hemmen kontaktas alltid innan.

Skolsköterskan deltar i undervisningen av hälsofrågor och skolhälsovården är integrerad i skolans mål med elevhälsa. Skolsköterskan tar också hand om mindre skador och kan ge råd till föräldrar om vart man ska vända sig i olika medicinska frågor.

Elevhälsoteam

För att alla elever ska må bra och trivas har skolan en handlingsplan för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. I samarbete med hemmet upprättas åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd.

I teamet finns socionom, specialpedagoger, skolsköterska  och tillgång till psykolog och skolläkare. Teamet har också ett nära samarbete med barnavårdscentralen i området. Skolsköterskan finns tillgänglig på Hampetorps skola måndagsförmiddagar.(Tre av fyra måndagar i månaden,första måndagen är Gunilla i Kilsmo)

Trygghetsteam

För att alla elever ska känna sig trygga och ha respekt för olikheter och mångfald har skolan utarbetat en likabehandlingsplan den beskriver vi hur vi arbetar för att stärka eleverna och motverka mobbing och utanförskap.

Trygghetsteamet är en del av detta arbete och de jobbar både förebyggande och tar tag i situationer när det behövs.

I trygghetsarbetet ingår även kamratstödjare och rastvärdar. I klasserna jobbar vi återkommande med värdegrundsfrågor och gruppstärkande aktiviteter.

Kamratstödjare

Att vara kamratstödjare innebär att man har lite extra ansvar att se till att alla barn trivs på skolan.
Kamratstödjarna ska se till att ingen behöver vara ensam på rasten, man kan dra igång lekar och prata med dem som ser ledsna eller arga ut. Hämta en fröken om någon slår sig eller bråkar.

Kamratstödjaren är någon som andra barn kan lita på och berätta saker för som de kanske inte kan/vågar berätta för en vuxen

Friskvård

För att stärka medvetenheten om hur viktigt det är med en god hälsa har klasserna varje dag tid avsatt för lek och rörelse. Pausgymnastik, massage och avslappning förekommer regelbundet. Vi uppmuntrar eleverna att ta med sig frukt som mellanmål.

Dela:

15 augusti 2017 • 13.47

Kontakt

Skolsköterska
Gunilla Malmkvist
Telefon: 019-21 58 21
mobil:070-375 16 38
mail:
gunilla.malmkvist@orebro.se

Kurator

Therese Tagebjer
telefon:019-215814
mobil:076-551 52 52
mail:
therese.tagebjer@orebro.se

Kontakt med skolläkaren bokas via skolsköterskan

Specialpedagog
Lena Werderich
telefon:
mobil:

Trygghetsteamet

Christina Ekblad
Karin Tollbo-Lager
Katarina Åkesson

Hampetorps skola  | Sjömansvägen 1 | 715 93 Odensbacken
E-post: hampetorpsskola@orebro.se | Tel: 019 - 21 59 55 | Fax: 019 - 21 59 56
Örebro kommuns webbplats

Hampetorps skola