Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa

Elevhälsoarbetet startar i arbetslagen, där samtalen rörande elevernas utveckling och kunskapsinhämtande, har en central plats.

Elevhälsorådet

Om arbetslaget upplever att ytterligare insatser för att förbättra elevens skolsituation behöver göras, lämnas ärendet vidare till skolans elevhälsoråd, EHR.

Arbetslaget tydliggör problematiken, påvisar vad som redan gjorts och ber om en återkoppling. Innan individuella ärenden lyfts till elevhälsogruppen kontaktas alltid vårdnadshavare av klasslärare.

I elevhälsogruppen arbetar specialpedagog, resurspedagog, kurator, skolsköterska och rektor.

Elevhälsoteam

En gång i månaden förstärks EHR med skolpsykolog, logoped och skolläkare och bildar då skolans elevhälsoteam, EHT.

I elevhälsoteamet finns då alla fem kompetenserna, som behövs i ett välfungerande elevhälsoarbete, den pedagogiska, den sociala, den omvårdande, den medicinska och den psykologiska.

Dela:

25 juni 2018 • 09.23

Hovstaskolan | Lundhagsvägen 5 | Besöksadress: Lundhagsvägen 5 | Karta
E-post: hovstaskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 29 71 | Fax: 019 - 21 30 17
Hovstaskolan