Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa

På Olaus Petriskolan arbetar vi för att skapa en god lärandemiljö för varje elevs kunskapsutveckling och personliga utveckling. Vi arbetar för en skola för alla, och därför kan verksamheten inte utformas lika för alla elever.
De elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd för sin utveckling ska få det. Detta stöd ska i första hand ges inom den klass eleven tillhör. Stödet ska utformas med hänsyn till elevens egna behov och förutsättningar. .

Vår elevhälsa består av:
- Elevhälsoteamet
- Skolhälsan
- Trygghetsteamet
- Trygghetskedjan

Kontaktinformation

Namn:

Telefonnr:

Mailadress:

Specialpedagog Annika Forsberg

019-212375

annika.a.forsberg@orebro.se

 

 

 

Speciallärare Anna-Karin Österling

019-212329

anna-karin.osterling@orebro.se

Speciallärare Annelie Steen

 annelie.steen@orebro.se

 

 

 

Psykolog Olof Lyttbacka

019-211150

olof.lyttbacka@orebro.se

 

 

 

Kurator Anna Lindgren

019-214314

Anna.Lindgren@orebro.se

 

Dela:

21 februari 2018 • 13.52

Olaus Petriskolan  | Besöksadress: Mäster Larsgatan 1 | Postadress: Box 313 30, 701 35 Örebro
Leveransadress: Hovstavägen 2, 703 67 Örebro
E-post: opskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 23 70 | Fax: 019 - 21 23 73
Örebro kommuns webbplats
Olaus Petriskolan