Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close
Rubrik: Elevhälsa

Elevhälsa är ett väldigt brett begrepp och innebär i stora drag att hjälpa alla våra barn till bästa möjliga utveckling, att lära för livet. Arbetet består av bland annat av stöd i skolarbetet, skolhälsovård och främjande av en positiv skolmiljö.

Elevhälsan arbetar för att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Basen i elevhälsoarbetet sker i arbetslagen i dialog med elev och vårdnadshavare.

Elevhälsoteamet är nästa nivå, där tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens finns. I Tegnérskolans handlingsplan för elevhälsan beskrivs våra rutiner och ansvarsområden.

Handlingsplan för elevhälsa (2013)PDF (pdf, 48kb)

Du hittar mer om elevhälsa i vänstermenyn.

Dela:

14 januari 2016 • 11.01

Tegnérskolan | Besöksadress: Ullavigatan 27 | Postadress: Box 315 50, 701 35 Örebro
E-post: tegnerskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 26 30 (exp.)

Örebro kommuns webbplats
Tegnérskolan