Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevråd och Engelbrektsråd

Elevråd


Elevrådet består av två representanter från varje klass samt rektor. Elevrådet har även en styrelse som består av ordförande, sekreterare, kassör och suppleanter.

På mötena arbetar vi med elevernas skolmiljö samt tar upp åsikter och synpunkter från eleverna som kommit upp på klassråden.

Protokoll från elevråden finns i menyn till höger.

Engelbrektsrådet


Engelbrektsrådet är vårt föräldraråd på skolan där man träffas 1 gång/månad för att diskutera skolmiljön på Engelbrektsskolan.

På mötena finns en förälder från varje klass representerad samt rektor från skolan och två lärare.

Beslut som tas på Engelbrektsrådet finns att läsa i protokollen till höger.

Här kan du läsa mer om syfte och mål med EngelbrektsrådetWord

Dela:

25 augusti 2017 • 08.32

engelbrektsskolans "logga"
Protokoll elevrådet

Protokoll
Engelbrektsrådet 4-9

Engelbrektsskolan | Box 313 20, 701 35 Örebro | Besöksadress: Wadköpingsvägen 15-19
E- post: engelbrektsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 31 21
Örebro kommuns webbplats
Engelbrektsskolan