Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close
Rubrik: Elevdemokrati

Vi försöker göra eleverna delaktiga i sin skolgång så mycket som möjligt. Hur vi arbetar med detta varierar dock mellan klasserna. Gemensamt är att alla klasser är representerade vid elevråd där elevernas frågor och önskemål förs fram till rektor och personal.

Elevråd

Elevråd finns på skolan med två representanter från varje klass. Personal för anteckningar som ligger till grund för diskussioner i klasserna. Förskoleklassen skolas in i elevrådet under vårterminen.

Vårt mål är att i varje klass ha regelbundna möten, klassråd, där barnen kan ta upp sina idéer eller sådant de vill ändra på.

Dela:

26 februari 2018 • 10.22

Tegnérskolan | Besöksadress: Ullavigatan 27 | Postadress: Box 315 50, 701 35 Örebro
E-post: tegnerskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 26 30 (exp.)

Örebro kommuns webbplats
Tegnérskolan