Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevdemokrati

Här kan du läsa hur elever och föräldrar på Engelbrektsskolan kan vara med och påverka  skolsituationen.

Engelbrektsråd

Engelbrektsrådet som vårt föräldraråd heter är till för att föräldrar ska få en insikt i hur skolan arbetar samt även kunna påverka vissa beslut som tas. De träffas ungefär 1 gång/månad och det är rektorerna som leder detta möte, även lärare är representerade på mötena.

Elevråd

På skolan har vi ett elevråd. Här är två elever från varje klass representerade. Elevrådet tar upp eventuella önskemål som har kommit fram från eleverna på t.ex klassråden som hålls en till två gånger/vecka. Även elevråden kan du läsa mer om under länkarna till vänster. Man tar i elevrådet även upp frågor som gäller skolrestaurangen.


Dela:

10 april 2014 • 16.48

engelbrektsskolans "logga"
Engelbrektsskolan | Box 313 20, 701 35 Örebro | Besöksadress: Wadköpingsvägen 15-19
E- post: engelbrektsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 31 21
Örebro kommuns webbplats
Engelbrektsskolan