Senast uppdaterad: 17 november 2023 kl. 07.06

Arbete längs hela Rudbecksgatan med begränsad framkomlighet

Under 2023 sker ett omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra vattenförsörjningen för örebroarna. Arbetet samordnas under året med flera andra arbeten för att säkra en hållbar infrastruktur i Örebro.

Ett körfält i varje riktning är öppet under hela byggtiden, men framkomligheten är begränsad. Hela arbetet längs Rudbecksgatan, från Fabriksgatan till Engelbrektsgatan, beräknas bli färdigt i slutet av 2023.

Gå, cykla eller välj en annan väg

Vi uppmanar dig att gå eller cykla under tiden arbete sker längs Rudbecksgatan. Om du av olika anledningar behöver ta bilen uppmanas du att välja en annan väg, om du inte har ett ärende längs Rudbecksgatan.

Mer information

Se kartor och läs mer om hur arbetet påverkar dig som trafikant på orebro.se/rudbecksgatan2023

Senast uppdaterad:
Publicerad: