Senast uppdaterad: 9 november 2023 kl. 14.50

Byte av VA-ledningar längs Norrgatan, start i korsningen med Västra Nobelgatan

Under vecka 45 startar arbetet med att byta utvattenledningar på Norrgatan och från vecka 46 pågår arbete även i korsningen Norrgatan–Västra Nobelgatan.

För att påverka framkomligheten så lite som möjligt kommer arbetet att delas upp i tre etapper. Första etappen kommer att påverka framkomligheten i korsningen Norrgatan/Västra Nobelgatan under november och december.

Framkomlighet under etapp 1

  • Korsningen kommer ha begränsad framkomlighet, med ett körfält öppet i varje riktning. Följ skyltning på plats så kommer du fram dit du ska. Om möjligt välj en annan väg.
  • Gående och cyklister kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet.
  • Boende kommer att nå sina garage under arbetets gång, med några undantag när vi behöver gräva i vägen precis utanför tomten.

Mer information

Se karta och läs mer om hur arbetet påverkar dig som trafikant och boende på orebro.se/norrgatan.

Senast uppdaterad:
Publicerad: