Senast uppdaterad: 26 februari 2023 kl. 16.50

Gång- och cykelväg avstängd längs Svartån i Örnsro

Gång- och cykelvägen längs å-stråkets södra sida, mellan koloniområdets östra del och Hängbron, är avstängd under perioden februari–30 juli 2023. Vi bygger en ny gång- och cykelväg intill ån, som en del i bygget av Örnsro park.

Du hänvisas till Stubbenbron och Hängbron via Hagagatan. Följ skyltning på plats.

Här kan du läsa mer om arbetet i Örnsro.

Senast uppdaterad:
Publicerad: