Senast uppdaterad: 13 februari 2023 kl. 11.47

Begränsad framkomlighet längs Rudbecksgatan 

Från mitten av februari till slutet av 2023 sker ett omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra vattenförsörjningen för örebroarna. Arbetet samordnas under året med flera andra arbeten för att säkra en hållbar infrastruktur i Örebro.

Ett körfält i varje riktning är öppet under hela byggtiden, men framkomligheten är begränsad och du som kan uppmanas att gå, cykla eller välja en annan väg om du behöver ta bilen.

Läs mer om vad som görs och hur du påverkas som trafikant på orebro.se/rudbecksgatan2023

Senast uppdaterad:
Publicerad: