Senast uppdaterad: 23 november 2022 kl. 09.59

Underhållsarbete vattenleverans Stora Mellösa, Asker, Hampetorp och Notboda

Under onsdag den 30 november kommer några kortare avbrott i dricksvattenleveransen ske för abonnenter boende i Stora Mellösa, Asker, Hampetorp och Notboda.

Detta på grund av att underhållsarbeten kommer att utföras på tryckstegringsstationerna som förser aktuella områden med vatten. Det första planerade stoppet är ca kl 08:00 och det andra under tidig eftermiddag. Vi ber Er ha överseende med eventuella störningar.

Vi ber er tappa upp vatten innan avstängningen.

Sms har gått ut till berörda hushåll.

Kontaktperson

Fredrik Kilstam, Vattenverket, 019-21 10 00

Sms-meddelande vid vattenläcka

Vid vattenläckor och planerade vattenavstängningar skickar vi ut sms med information till dig som är skriven på adressen som berörs. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av sms inför vattenavstängningar. Meddelandet går ut som sms till mobiltelefoner och som röstmeddelande till fasta telefoner. Företag som är skrivna på berörda adresser får också meddelande.

När vattnet kommer tillbaka

När vattnet kommer tillbaka kan det förekomma missfärgat vatten och tryckförändringar. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten för att snabbare få rent vatten. Ta tillvara vattnet som du spolar rent med genom att samla upp det i en hink och använd det till att vattna blommorna eller spola toaletten med.

Frågor

Under kontorstid ring Servicecenter, 019-21 10 00.
Efter kontorstid ring VA beredskap, 019-18 56 30.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?