Senast uppdaterad: 8 november 2022 kl. 11.32

Vivalla-Lundby Öknaspåret avstängt för renovering från och med vecka 44 och Hovstaspåret från och med vecka 45-46

Rivning av de gamla utslitna belysningsanläggningarna pågår.

Detta medför arbete med tunga maskiner, schaktning samt elarbete. Vänligen respektera avspärrningarna.

Öknaspåret beräknas öppna igen våren 2023. Tidplanen för Hovstaspåret är mer osäker. Information kommer längre fram.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?