Senast uppdaterad: 5 september 2022 kl. 16.02

Karlslund, begränsad bärighet på Kvarnfallsbron

Vid en broinspektion av Kvarnfallsbron upptäcktes att bron har begränsad bärighet. Bärigheten sänks nu till 3.5 ton fordonsvikt i väntan på beräkning samt kommande underhållsåtgärder på bron. Tung trafik kan inte trafikera bron.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?