Senast uppdaterad: 9 juni 2022 kl. 07.00

Begränsad framkomlighet på Östra Bangatan i korsningen mellan Olaigatan och Resecentrum

Karta över Östra Bangatan där VA-arbete kommer ske.

Karta över arbetsområdet.

Under vecka 24–32 byter vi ut gamla VA-ledningar på Östra Bangatan, i korsningen mellan Olaigatan och Resecentrum.

Framkomligheten i området påverkas under arbetets gång:

  • Norrgående körbana kommer att vara avstängd. Trafiken leds i stället över till södergående körbana där det blir öppet i båda körriktningar.
  • In- och utfarten till Olaigatan från Östra Bangatan kommer att vara avstängd under tiden då arbetet pågår.

Välj annan väg om möjligt.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!