Senast uppdaterad: 20 april 2022 kl. 13.00

Vi bygger en gång- och cykelbana på Östra Nobelgatan – begränsad framkomlighet från vecka 17

Karta som visar Östra Nobelgatan.

Blåmarkerat område visar var ombyggnationen sker.

Östra Nobelgatan är en sträcka som många trafikanter passerar dagligen och nu ska gatan breddas för att göra plats för en gång- och cykelbana och bli säkrare för de som går och cyklar där.

Arbetet börjar under vecka 17 med målet att vara klart till sommaren. Under arbetet blir framkomligheten för trafikanter begränsad och hastigheten sänks. Under delar av byggperioden kommer även trafikljuset vid Storgatan/Östra Nobelgatan att stängas av. För att minimera störningar i trafiken kan även kvällsarbete på platsen förekomma. Välj annan väg om möjligt.

Mer information om arbetet på Östra Nobelgatan.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!