Gatuarbete i Mellringe – ombyggnation Sandbackavägen, nya gång- och cykelvägar

Sandbackavägen kommer att byggas om och kompletteras med gång- och cykelbanor, parkeringar, ny belysning samt en cirkulationsplats. Framkomligheten kommer att vara begränsad då arbetet pågår, men all trafik kan ta sig igenom området.

Start vecka 47

Arbetet startar under vecka 47 med byggnation av en tillfällig väg.

Läs mer om gatuarbetet och hur det påverkar dig som trafikant.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!