Senast uppdaterad: 6 maj 2021 kl. 13.31

Gatuarbete längs Rudbecksgatan och Universitetsallén

Under 2021 utför vi gatuarbete längs Rudbecksgatan och Universitetsallén, för att anpassa och förbereda gatorna för ett nytt och effektivt kollektivtrafiksystem. Byggnationen påbörjas 6 maj, med etablering och förberedelser inför arbetet. Arbetet beräknas vara färdigt i december 2021.

Arbetet kommer att ske i etapper. I den första etappen stängs båda körfälten samt gång- och cykelbanan i södergående riktning av, det vill säga i riktning ut från centrum. Trafiken leds istället över till motsatt sida av gatan, där ett körfält i varje riktning kommer att hållas öppet. Även gång- och cykelbanan kommer att hållas öppen på den sidan av gatan. Därefter kommer arbetet att fortsätta på motsatt sida av gatan, i norrgående riktning in mot centrum (etapp 2).

Mer information om arbetet och hur det påverkar dig som trafikant finns på orebro.se.

Mer information om det nya kollektivtrafiksystemet finns på snabbussar.regionorebrolan.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!