Senast uppdaterad: 27 mars 2020 kl. 14.03

Begränsad framkomlighet på Södra infartsleden från måndag den 16 mars

Tidplan

På måndag den 16 mars påbörjas arbetet med att byta ut belysningsarmaturer. Arbetet beräknas vara klart fredag den 3 april och inte den 27 mars som tidigare var planerat.

Framkomlighet

Vi kommer att behöva stänga av det ena av två körfält, därmed kan det bli begränsad framkomlighet. Arbetet kommer pågå dagtid, men det kan eventuellt bli arbeten kväll eller natt.

Den begränsade framkomligheten med ett körfält istället för två gäller när man kommer från E-18 in mot city och när man kommer från city och ska ut på E-18. Följ skyltning som finns på plats och håll hastigheten för allas säkerhet.

Kontakt

Peter Grönlund, 019-21 10 00, peter.gronlund@orebro.se, enhetschef Tekniska förvaltningen.

Senast uppdaterad: 27 mars 2020
Publicerad: 13 mars 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?