Senast uppdaterad: 27 mars 2020 kl. 09.36

Hertig Karls Allé, begränsad framkomlighet vid byte av gamla VA-ledningar

Karta över arbetsområdet.

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vi byter ut gamla vatten- och dagvattenledningar på Hertig Karls Allé, mellan korsningarna med Tegelgatan och Västra Nobelgatan.

Tidsplan

Arbetet påbörjades i februari och beräknas vara klart i sommar.

Framkomlighet

Framkomligheten i området påverkas under arbetets gång.

Läs mer om arbetet här.

Senast uppdaterad: 27 mars 2020
Publicerad: 13 februari 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?