Senast uppdaterad: 9 oktober 2019 kl. 08.32

Begränsad framkomlighet på Dalbygatan vid Svampen

Vi byter ut gamla VA-ledningar på Dalbygatan vid Svampen. Arbetet pågår preliminärt 30 september–19 december. Dalbygatan kommer att vara avstängd i etapper. Biltrafiken kommer att ledas om via Östra Bangatan, Hovstavägen, Bromsgatan och Längbrogatan. Gång- och cykeltrafiken hänvisas till Dalbygatans norra sida. Följ hänvisningsskyltar på plats. Det finns mer information om arbetet här.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2019
Publicerad: 30 september 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?