Senast uppdaterad: 23 augusti 2019 kl. 12.51

Trafikljus- och asfalteringsarbete i korsningen Älvtomtagatan–Ekersvägen

Karta som visar korsningen Älvtomtagatan-Ekersvägen

Röd markering visar var arbetet sker, svart markering visar alternativ passage.

Kommunen utför arbeten med trafikljusen i korsningen intill Karl Johans skola. Arbetet påverkar trafiken på flera sätt:

  • Trafikljuset är ur funktion.
  • Det södra körfältet är avstängt och biltrafiken leds genom det norra.

Trafikavstängningens utformning förändras något under arbetets gång för att anpassas till pågående arbete.

Arbetet består av byte av styrapparaturen till trafikljusen samt underhåll och byten av kablage. Därefter blir det asfalteringsarbete.

Alternativ passage för gående och cyklister

En alternativ passage med trafikljus finns en kort omväg österut vid Hertig Karls Allé, använd gärna denna passage!

Klart i oktober

Arbetet beräknas vara klart i början av oktober.

Tänk på att

  • Ta det extra lugnt kring denna plats som ligger intill en skola och där människor arbetar intill trafiken.
  • Vid rusningstrafik kan det finnas risk för köbildning.
  • Ta om möjligt en annan väg.
  • Stanna inte mitt i en korsning.
Senast uppdaterad: 23 augusti 2019
Publicerad: 23 augusti 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?