Senast uppdaterad: 27 augusti 2019 kl. 12.28

Norrgående körfält på CV-gatan stängt

Den första etappen av arbetet på CV-gatan har gått snabbare än planerat och på torsdag 29 augusti börjar den andra etappen av arbetet. Då utökas enkelriktningen norrut på CV-gatan till att gälla även norr om Södra Grev Rosengatan.

Det norra körfältet på CV-gatan är avstängt och biltrafiken leds om till andra vägar. Etapp två var planerad att starta 9 september, men kommer att starta på torsdag 29 augusti. Under den andra etappen utökas enkelriktningen norrut på CV-gatan till att gälla även norr om Södra Grev Rosengatan. Utryckningsfordon, cyklister och gående kan ta sig förbi arbetsområdet i båda riktningarna. Följ aktuell skyltning på platsen. Arbetet planeras vara färdigt första helgen i november.

Mer information om gatuarbetet CV-gatan.

Senast uppdaterad: 27 augusti 2019
Publicerad: 2 augusti 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?