Senast uppdaterad: 6 augusti 2019 kl. 15.50

Norrgående körfält på CV-gatan stängs 12 augusti

Rör och ledningar för värme, fiber, vatten och avlopp ska dras till det nya bostadsområdet Kolonilotten öster om CV-området. För att minska trafikpåverkan stängs endast det norrgående körfältet på CV-gatan av från måndag 12 augusti kl 9, på sträckan mellan Skebäcksbron och Södra Grev Rosengatan. Utryckningsfordon, cyklister och gående kan ta sig förbi arbetsområdet i båda riktningarna. Följ aktuell skyltning på platsen. Arbetena planeras vara klart första helgen i november.

Mer information om gatuarbetet CV-gatan.

Senast uppdaterad: 6 augusti 2019
Publicerad: 2 augusti 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?