Senast uppdaterad: 12 juli 2019 kl. 16.06

Badförbud i plaskdammen i Västra Rostaparken

Plaskdammen i Västra Rostaparken är avstängd sedan måndag 8 juli på grund av höga bakteriehalter. Det innebär att man inte får bada i plaskdammen.

Dammen är rengjord, fylld och vi har tagit nya prover som vi väntar på svar på innan plaskdammen kan öppnas.

Det är viktigt att respektera badförbudet när en plaskdamm är stängd, annars är det stor risk att vi får fortsatta problem med bakterier och får förlänga avstängningstiden.

Du är välkommen att bada i någon av stadens andra plaskdammar så länge.

Här kan du se var alla plaskdammar finns och läsa mer om de bakterieprover som görs.

Senast uppdaterad: 12 juli 2019
Publicerad: 8 juli 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?