Senast uppdaterad: 27 mars 2019 kl. 08.00

Skebäcksbron är avstängd för biltrafik fram till vecka 19

Skebäcksbron breddas för att öka trafiksäkerheten och få plats med både dubbelriktad biltrafik, cykelbana och gångbana. Bron stängs av från vecka 44/2018–vecka 19/2019. Arbetet beräknas vara färdigt vecka 24/2019.

Foto på Östra Bangatan

Omdirigering av trafiken

Biltrafiken kommer att omdirigeras via Trädgårdsgatan och gående och cyklister hänvisas till Slussbron. Under tiden som arbetet sker kommer ambulansen tillfälligt köra på Slussbron.

Mer information om arbetet

Här kan du läsa mer om arbetet med att bredda Skebäcksbron

Senast uppdaterad: 27 mars 2019
Publicerad: 29 oktober 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?