Senast uppdaterad: 1 oktober 2018 kl. 13.53

Begränsad framkomlighet på Hjalmar Bergmans väg

Ett arbete pågår med att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar på sträckan mellan korsningen Hjärstavägen/Hjalmar Bergmans väg och Mikaeli vårdcentral. Arbetet påverkar framkomligheten för boende och verksamheter i området, bussar samt genomfartstrafik. Arbetet utförs för att minska risken för framtida stopp i avloppsledningarna och beräknas pågå till och med februari 2019.

Mer information

Här kan du läsa mer om arbetet

Karta över Hjalmar Bergmans väg
Senast uppdaterad: 1 oktober 2018
Publicerad: 1 oktober 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?