Senast uppdaterad: 31 oktober 2018 kl. 10.54

Begränsad framkomlighet på Östra Bangatan och Nobelgatan

Från april till november bygger vi om Östra Bangatan och korsningen med Nobelgatan för att möjliggöra ny bebyggelse längs Östra Bangatan. Det råder begränsad framkomlighet på platsen. Om du har möjlighet, välj en annan väg under byggtiden.

Foto på Östra Bangatan

Begränsad framkomlighet på Östra Bangatan och Nobelgatan

Vi bygger om en sträcka av Östra Bangatan, mellan Ribbingsgatan och Östra Nobelgatan. I korsningen Östra Bangatan-Nobelgatan är trafikljusen avstängda och en tillfällig cirkulationsplats har anlagts.

Ett körfält i varje riktning hålls öppet för trafik under hela ombyggnationen. Vilket av körfälten som hålls öppet kan variera. Följ skyltning på plats.

Ambulansen har en egen fil fram till cirkulationen. Var uppmärksam på utryckningsfordon och hjälp till att hålla ambulansfilen fri!

Aktuell information om arbetet

Här kan du läsa mer om framkomligheten och vilka alternativa vägar du kan välja.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2018
Publicerad: 12 augusti 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?