Senast uppdaterad: 13 juli 2018 kl. 11.00

Ett körfält på Nygatan och utfarten mot Östra Bangatan avstängd

Vecka 29 börjar den andra etappen på det förberedande arbetet inför byggnationen av Kulturkvarteret. Ett körfält på Nygatan stängs av samt utfarten mot Östra Bangatan. Antalet parkeringsplatser kommer vara begränsat och busstrafiken påverkas.

Karta över Östra Bangatan, Nygatan och Fabriksgatan.

Nygatan och Östra Bangatan

Ett körfält på Nygatan är avstängt på grund av arbete med att dra om vattenledningar. Det går att köra in från Östra Bangatan. Utfarten mot Östra Bangatan är avstängd. Arbetet beräknas vara färdigt i augusti.

Busstrafiken på Fabriksgatan

Grävarbeten utförs i etapper längs med Fabriksgatan, vilket kommer att påverka busstrafiken vid Konserthuset. Busshållplatsen, som haft en tillfällig placering, flyttas tillbaka till ordinarie plats under vecka 32. Mer information finns på Länstrafikens hemsida.

Begränsat antal parkeringsplatser

Det pågår ett arbete med att sanera marken inne på parkeringen vid Konserthuset. Det kommer därför finnas ett begränsat antal parkeringsplatser. Dessutom är parkeringsplatserna på södra Fabriksgatan avstängda. Behrns parkeringshus kommer vara tillgängligt under byggtiden.

Mer information om Kulturkvarteret finns på orebro.se/kulturkvarteret

Senast uppdaterad: 13 juli 2018
Publicerad: 13 juli 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?