Senast uppdaterad: 1 juni 2018 kl. 14.09

Onormalt hög vattenförbrukning på grund av rådande väderläge

Vi har just nu onormalt hög vattenförbrukning i Ekeby-Almby, Stora Mellösa, Odensbacken, Asker och Hampetorp. Det är inget problem med tillgången på dricksvatten till våra vattenverk och produktionsanläggningar. Däremot är belastningen på tryckstegringsstationerna som distribuerar vattnet till dessa områden för hög. Det påverkar trycket och tillgången på vatten till vissa fastigheter. Boende i området kan bidra genom att anpassa sin vattenförbrukning efter rådande väderläge.

Just nu ligger vattenförbrukningen i Ekeby-Almby 80 procent över normalförbrukningen, även i Stora Mellösa, Odensbacken, Asker och Hampetorp är förbrukningen mycket över det normala. Vi har justerat så mycket det går i tryckstegringsstationerna för att påverkan i vattenleveransen ska bli så liten som möjligt, men systemet är inte dimensionerat för den höga maximala timförbrukning som nu sker. När förbrukningen är hög, främst morgon och kväll, kan vi därför få tryckfall i distributionssystemen. Trycket kan då minska och därmed tillgången på vatten till vissa fastigheter.

Vi vill poängtera att det inte är någon brist på vatten eller något större läckage, utan det är den samtidigt höga förbrukningen på grund av väderläget som just nu påverkar kapaciteten. Under nuvarande förhållande behöver vi hjälp. Bor du i dessa områden och har kommunalt vatten och avlopp kan du bidra genom att anpassa din vattenförbrukning.

Så här kan du anpassa din vattenförbrukning

 • Det är högst förbrukning morgon och kväll, så duscha och kör tvätt- och diskmaskiner under dagtid istället om det är möjligt.
 • Om din gräsmatta redan är etablerad så behöver du inte vattna den, gräset blir brunt men återhämtar sig igen efter regn. Om du har en nyanlagd gräsmatta, vattna så mycket som behövs, men begränsa bevattningen med dricksvatten så mycket som möjligt.
 • Om du ska fylla en helt ny pool, överväg att beställa vatten från ett åkeri istället för att använda dricksvatten från kranen. Då belastas inte vattenåtgången i berörda områden så hårt.
 • Undvik påfyllning av poolen till full nivå, håll vattnet på en lägre nivå tills läget blir bättre. Om du fyller på poolen undvik att göra det morgon och kväll när belastningen på vattennätet är som störst.
 • Duscha i stället för att bada. Ta korta och snabba duschar och stäng av vattnet i duschen när du schamponerar och tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
 • Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.
 • Undvik att diska under rinnande vatten.
 • Kör inte disk- och tvättmaskiner förrän de är fulla.
 • Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter.
 • Använd inte mer vatten än du absolut behöver till matlagning, t.ex. pasta- och potatisvatten.

Tack för din hjälp med att hantera rådande vattenläge!

Frågor

Under kontorstid ring Servicecenter, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 1 juni 2018
Publicerad: 31 maj 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?