Senast uppdaterad: 14 maj 2018 kl. 09.34

Infarten från Östra Bangatan till Nygatan avstängd från vecka 21

Den 14 maj startar grävningen av ett el-schakt i mitten på Nygatan, och vecka 21 börjar arbetet med att flytta vattenledningar längs med Nygatan. Infarten från Östra Bangatan till Nygatan stängs då av. Ett körfält på Östra Bangatan (norrut) kommer också att stängas av. Vecka 21 börjar även grävarbeten längs med Fabriksgatan.

Kartskiss över avstängningar vid Kulturkvarteret

Nygatan

Vattenledningarna behöver dras om för att möjliggöra byggnationen av Kulturkvarteret. Den första etappen beräknas vara klar vecka 28, men arbetet med ledningsflytten kommer troligtvis att pågå fram till augusti. Behrns parkeringshus kommer vara tillgängligt under byggtiden, det går att åka in via Fabriksgatan.

Fabriksgatan

Samtidigt kommer grävarbeten utföras i etapper längs med Fabriksgatan, el-ledningar ska grävas ner med start vecka 21. Busstrafiken vid Konserthuset kommer att påverkas under arbetet och busskurer ska flyttas under vecka 21. Mer information finns på Länstrafikens hemsida.

Parkeringen vid Konserthuset

Från vecka 20 pågår även arbeten på parkeringen vid Konserthuset, det är därför begränsat antal parkeringsplatser, läs mer om det.

Mer information om Kulturkvarteret finns på orebro.se/kulturkvarteret

Senast uppdaterad: 14 maj 2018
Publicerad: 11 maj 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?